วิธีแปรงฟันขณะติดเครื่องจัดฟัน

วิธีแปรงฟันขณะติดเครื่องจัดฟัน

หลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว จะทำให้มีเศษอาหารติดได้ง่ายกว่าปกติทั้งบริเวณซอกฟันและเครื่องมือจัดฟัน ส่วนการทำความสะอาดฟันก็จะทำได้ยากขึ้นด้วย อาจจะนำมาซึ่งฟันผุและเหงือกอักเสบ ดังนั้นแล้วหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องใส่ใจทำความสะอาดช่องปากมากกว่าเดิม

วิธีแปรงฟันขณะติดเครื่องจัดฟัน

 • เลือกแปรงชนิดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟันโดยเฉพาะ
 • เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ
 • วางแปรงบนเครื่องมือจัดฟัน ให้ขนแปรงเอียงเข้าหาเครื่องมือจัดฟัน ขยับเบาๆ พร้อมกับหมุนแบบเป็นลักษณะวนๆ แปรงอย่างๆช้าๆทั้งด้านบน และด้านล่างของเครื่องมือจัดฟัน
 • แปรงในแต่ละตำแหน่งอย่างช้าๆ เพื่อให้ฟันและเครื่องมือจัดฟันสะอาด แล้วจึงค่อยขยับไปทีละนิด ทำแบบนี้ไปจนครบทุกซี่
 • เมื่อแปรงด้านนอกของฟันบนเสร็จ ก็ขยับลงมาแปรงฟันล่าง โดยเริ่มแปรง จากฟันกรามหลังสุดจากซ้ายไปขวา
  หรือขวาไปซ้ายก็ได้ เช่นเดียวกันกับฟันบน
 • เมื่อแปรงด้านนอกทั้งฟันบน และฟันล่างเสร็จแล้ว จึงค่อยแปรงด้านใน โดยวางแปรงทำมุมเอียง 45 องศากับขอบเหงือก โดยแปรงขยับเบาๆแล้วปัดออกจากขอบเหงือกไปทางปลายฟัน (โดยฟันบนให้ปัดลง ฟันล่างให้ปัดขึ้น) ให้ทำเช่นนี้ตำแหน่งละหลายๆครั้ง เพื่อให้ผิวฟันสะอาด
 • หลังจากแปรงด้านนอก และด้านในเสร็จแล้ว จึงค่อยแปรงด้านบดเคี้ยวของฟัน โดยการขยับแปรงไปมาในแนวหน้า-หลังอย่างช้าๆ ให้เริ่มแปรงจากด้านบน ฟันกรามหลังสุดจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วจึงแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันล่างต่อไป ในลักษณะเดียวกัน
 • ที่สำคัญ ควรทำความสะอาดลิ้นด้วย เพื่อขจัดคราบแบคทีเรีย และเป็นการลดกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์อีกด้วย
 • แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันอื่นๆร่วมด้วย ได้แก่ ไหมขัดฟัน (ใช้ร่วมกับที่ร้อยไหมขัดฟัน) , superfloss และแปรงชอกฟัน (Interdental brush : Proxabrush®) ช่วยในการทำความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันในส่วนที่แปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง